Gazeta dla Wejherowian - makieta, szpigiel Gazeta dla Wejherowian - przygotowanie materiałów Gazeta dla Wejherowian - skład i łamanie tekstów