Dla naszych klientów i ich czytelników projektujemy dopasowane do specyfiki tytułu prasowego makiety (szablony) kolumn (stron) periodyku. Mając na uwadze zmienność dzisiejszych mediów, staramy się wykorzystać najnowsze trendy zarówno publikacji tradycyjnych, jak i elektronicznych.
W tworzeniu layoutu gazet dużą rolę przywiązujemy do nawyków odbiorcy – czytelnika. Gdy spada zainteresowanie wydawanym tytułem, jedną z przyczyn może być przestarzała szata graficzna czasopisma. Warto wówczas wykonać modernizację makiet takiej gazety – redesign.
Mając dobrze opracowane makiety przygotowujemy skład i łamanie tekstu, stosując odpowiednie do medium (papier gazetowy czy offsetowy) profile obróbki zdjęć.
Tak wykonany materiał, po przeprowadzeniu korekt i zatwierdzeniu przygotowujemy do druku (DTP).
Swoją ofertę na projektowanie, skład i łamanie oraz dtp czasopism, gazet, magazynów, biuletynów, informatorów, gazet branżowych i dla pracowników, gazet gminnych czy gazetek produktowych kierujemy do wydawnictw, organizacji i stowarzyszeń. Nowym klientom służymy swoją wiedzą, doświadczeniem i pomocą.

Projektowanie wydawnicze, makieta do składu gazety, obróbka zdjęć...

Nowocześnie zaprojektowana gazeta aktywnie wspiera proces sprzedaży publikacji periodycznej lub prezentowanych produktów, a czytelnikowi i konsumentowi daje to, co najbardziej lubi – łatwość poruszania się po czasopiśmie, przejrzystość zawartości, logiczny przekaz treści i estetyczny odbiór.

Dbałość o jakość zdjęć i grafik

Szczególną uwagę poświęcamy profesjonalnej obróbce i przygotowaniu materiałów zdjęciowych podczas tworzenia plików produkcyjnych. W oparciu o kalibrowalne monitory Eizo i nasze autorskie profile dla druku na papierach powlekanych i gazetowych o niskiej gramaturze, jesteśmy w stanie uzyskać najlepsze efekty na wydrukowanych gazetach.


pages

Brak prawidłowego przygotowania pliku do druku skutkuje niepoprawnymi kolorami zdjęć i grafik, a w efekcie tzw. „zabiciem rastra”, brakiem półtonów na ciemnych elementach i zbyt małym kontrastem czy nieodwzorowaniem kolorów skóry i przebarwieniami.

pages
PRZYKŁADY ZDĘĆ Z RÓŻNYMI PROFILAMI – DRUK NA PAPIERZE GAZETOWYM 42,5 g

Rozpoczęcie współpracy

Pierwszym krokiem jaki podejmujemy wraz z wydawcą jest ustalenie formatu periodyku i ilości stron, jakości papieru i gramatury oraz nakładu a wraz z tym doborem – odpowiedniej technologii druku i drukarni.


pages

Przy druku arkuszowym niskonakładowym
ilość stron to wielokrotność liczby 4


Typowe formaty netto (bez spadów) druku arkuszowego dla gazet i gazetek:
A – A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm)
B – B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm)

Najczęściej stosowane papiery offsetowe:
kreda błysk lub mat: 130 g, 170 g, 250 g
offset: 90 g, 100 g


pages

Przy druku rolowym (gazetowym) ilość stron to wielokrotność 4 lub 8 stron – ze względu na ekonomię druku


Typowe formaty do druku z roli (gazetowego):
289 x 350 mm, 289 x 380 mm, 289 x 390 mm

Najczęściej stosowane papiery gazetowe:
– standard 42.5 g, 45 g
– ulepszony o podwyższonej bieli od 52 g
(również do druku gazetowego offsetowego „cold-set” o lepszej jakości zdjęć – opłacalność przy dużych nakładach)

Gazeta może zawierać strony w pełnym kolorze (CMYK – 4)
oraz dwubarwne (2) i monochromatyczne (1) – rozkładówki.


PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA GAZETY – OFFSET:
ilość stron: 16
format: A4
nakład: 1.000 sztuk
gramatura: 130 g
kolor: 4/4


PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA GAZETY – ROLA:
ilość stron: 16
format: 289 x 380 mm
nakład: 15.000 sztuk
gramatura: 45 g
kolor: 8 stron – 4, 4 strony – 2, 4 strony – 1


Kolejnym etapem jest opracowanie przez wydawcę opisu poszczególnych stron i ogólnego briefu zawartości pisma wraz z wyszczególnieniem stron w pełnym kolorze (CMYK) i szarości (K).
I tu rozpoczynamy prace nad przygotowaniem layoutu.


Jak przygotować materiały do składu i łamania gazety

Po uzgodnieniu terminów druku, składu i łamania gazety wydawca przesyła do Systemu FILEPRESS przygotowany materiał: po korekcie, ze szpiglem (makietami stron), zgodnie z harmonogramem oraz wg dostarczonej przez nas specyfikacji.

Opracowywanie stron gazety

  1. Wykonujemy skład tekstu i łamanie, umieszczamy zdjęcia i grafiki oraz reklamy w odpowiednich miejscach makiet i na podstawie dostarczonego szpigla.
  2. Przesyłamy strony do korekty.
  3. Nanosimy zmiany.
  4. Przesyłamy ponownie strony do zatwierdzenia.
  5. Po otrzymaniu akceptacji przygotowujemy pliki do druku (DTP).
  6. Przesyłamy pliki produkcyjne do drukarni i czuwamy nad ich zatwierdzeniem przez dział techniczny. Zamówienie druku następuje po wcześniejszym uzgodnieniu.
  7. Jeśli wydawca wymaga – przygotowujemy lekki plik pdf jako archiwum lub do zamieszczenia w internecie.

Akceptowane formaty plików

tekst

Pliki tekstowe: Aby zachować formatowanie tekstu najlepiej pliki przesyłać w zapisie RTF

art. kalkul.

Pliki arkuszy kalkulacyjnych: XLS, XLSX

wektory

Pliki wektorowe: EPS, AI (treści tekstowe zamienione na krzywe), obrazy dostosowane do rodzaju druku (patrz niżej)

zdjęcia

Pliki zdjęć: JPG, JPEG, TIF, TIFF
- dla druku offsetowego w rozdzielczości 300 DPI
- dla druku gazet na papierze gazetowym: obrazy w kolorze 250 DPI, czarno-białe 200 DPI - skala 1:1 *

pdf

Pliki PDF:
- Obrazy w rozdzielczościach odpowiednich dla danego druku (zobacz wyżej)
- treści tekstowe zamienione na krzywe
- zgodny z pdf 1.4 (Acrobat 5)
- skala 1:1 *

*Rozmiar plików dostosowany do rozmiaru druku, np. zdjęcie na okładkę gazety w formacie A4 + spad 3 mm: 216 x 303 mm, zdjęcie na stronę główną do gazety drukowanej z roli na szerokość kolumny: szerokość 265 mm.Pliki do pobrania

Przykłady znaków korektorskich do naniesienia w trakcie adjustacji, niezbędnych dla osoby dokonującej składu i łamania tekstu.
Makieta (szablon) 1 strony gazety formatu 287 x 380 mm z 6 szpaltami (łamami) do opracowania redakcji technicznej gazety.
Informacje i poradnik jak przygotować „Twoja gazeta – założenia do wykonania projektu redakcyjnego wydawnictwa prasowego oraz przygotowania layoutu i składu gazety” oraz materiały do opracowania składu i łamania periodyków, nazewnictwo plików i formaty dokumentów.
Szpigiel gazety do przygotowania rozkładu tekstów i tytułów, reklam i grafik numeru gazety oraz „Video tutorial jak przygotować szpigiel strony gazety w programie MS Word”, który prowadzi krok po kroku przez kolejne etapy przygotowania opisu układu elementów na stronie gazety.
Korekta artykułów i reklam gazety. Powtórne sprawdzenie tekstu pod względem zgodności z zasadami polskiej ortografii, gramatyki oraz interpunkcji oraz „Video tutorial i przykład jak poprawnie wykonać korektę publikacji” (STREFA WYDAWCY).
Mamy nadzieję, że przedstawione materiały będą pomocne w przygotowaniu publikacji.